<strike id='BpBOrsD'><dir></dir></strike><span id='fXEQLeTJ'><listing></listing></span>
<samp></samp><var></var>
  <samp></samp>
  <span></span>
  <tt id='MipHqe'><u></u></tt><span id='HNltAe'><blockquote></blockquote></span>
  <font></font>
  <bdo id='Pe'><s></s></bdo>
  <tt></tt>
   <strike id='AsoWJ'><i></i></strike>